Tlf: 63 41 85 83 / 63 41 85 94
Åbningstider: Man-Tors kl. 08.00 - 16.00
Fre kl. 08.00 - 15.30

Følg os på de sociale medier

Søg lejebolig

Find din nye lejebolig

Område

Pris pr/mdr.

Størrelse/ m2. min.

0
0300

Antal værelser.

Søg

PERSON- og UDLEJNINGS DATAPOLITIKEt af JHB- Ejendommes overordnede mål er at opretholde et højt niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere. JHB-Ejendomme ønsker med denne politik at kortlægge på en klar og overskuelig måde hvordan JHB-Ejendomme håndterer dine personoplysninger.


Person- og udlejnings datapolitik

Behandling af personoplysninger i forbindelse med udlejning – JHB Ejendomme


1.1 Dataansvarlig

JHB Ejendomme er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udlejning af lejemål.


1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med udlejningen, er du velkommen til at rette henvendelse til os på udlejning@lbg.dk


2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål er at udleje lejemålet og håndtere de administrative opgaver, der følger af udlejningen.


2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger forud for udlejningen er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og JHB Ejendomme. Det vil typisk dreje sig om behandling af dine kontaktoplysninger, men vi foretager også en kreditvurdering af alle vores lejere inden udlejning.

Når lejeforholdet er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde lejekontrakten. Det kan eksempelvis være i forbindelse med opkrævning af leje.

Efter lejeforholdet er afsluttet er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at JHB Ejendomme kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder.


3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.


4.1 Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra lejeforholdets ophør eller tre år efter afvikling af et eventuelt mellemværende.
Personoplysninger, der er relevante for JHB Ejendomme’s bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

5.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 5.1.2).

5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

5.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

5.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


5.2 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at der kan indgås en lejekontrakt.


Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til JHB’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til: ph@lbg.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

________________________________________________________________________________

JHB- Ejendomme’s kontaktoplysninger er:

JHB Ejendomme ApS

Fynsvej 56

5500 Middelfart

Telefon: 63 41 85 83

E-mail: udlejning@lbg.dk

________________________________________________________________________________